SYSTEM SENT W BRANŻY LPG
PRAKTYCZNE WARSZTATY
praktyczne aspekty korzystania z systemu SENT
przepisy regulujące SENT
zalecenia jak wdrożyć SENT w firmie
e-DD w branży LPG

12 czerwca 2019 r.

Warszawa

zgłoś udział